Karīna Platā piedāvā savus pakalpojumus personāla vadībā

Foto: Vitālijs Stīpnieks, “Dienas Bizness”

Foto: Vitālijs Stīpnieks, “Dienas Bizness”

Personāla vadība ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanas pamatnosacījumiem, taču par personāla vadību kā uzņēmuma sastāvdaļu var runāt tad, ja veiksmīgi tiek nodrošināta atbilstošo normatīvo aktu pārzināšana un to izpratne saistībā ar noteiktu dokumentu noformēšanu. Kā jebkurā situācijā, arī personāla vadībā svarīgi ir preventīvie pasākumi, jo seku likvidācija uzņēmumam nes ne tikai papildu materiālos izdevumus, bet ietekmē arī uzņēmuma reputāciju.

Premium Wordpress Themes